den vitruiske mannen
Fysioterapeut Hendrik Gleichmar

Velkommen til Fysioterapeut Hendrik Gleichmar

Jeg tilbyr spesialisert behandling innenfor følgende behandlingsteknikker og konsepter:

 • Proprioceptiv Nevromuskulær Fasilitering (PNF)
 • Bobath konseptet
 • F.O.T.T. - Facio Oral Trakt Terapi
 • manuell svelgterapi
 • behandling av Ataksi
 • vestibulær rehabilitering
 • Klinisk Ortopedisk Medisin - OMI
 • Kinesio Taping
 • Dornmetode
Dermed tilbyr jeg spesialisert behandling for deg som lider av:
 • Nevrologiske sykdommer
 • Muskel- og skjelettplager akutt / kronisk

Fysioterapeut Hendrik Gleichmar
Fysioterapeut Hendrik Gleichmar

Nyheter