den vitruiske mannen
Fysioterapeut Hendrik Gleichmar

Dorn-metode - mild ryggsøyleterapi

Dorn-metode

Den tyske Dieter DORN utviklet en myk behandlings-metode som kan hjelpe effektivt ved mange rygg- og leddplager. Herved brukes hverken medikamenter eller apparater, bare terapeutens hender. Behandlingen er helt ufarlig. Ofte er en behandling nok for å bli kvitt langvarige symptomer.

Grunnlaget for en smertefri fysik, full bevegelse av kroppen og stabil kraftfull holdning er den frie bevegelse til ledd og virvelsøyle. DORN metoden har sitt angrepspunkt her. Ryggsøylen og kroppsledd bringes tilbake til deres naturlige funksjon og bevegelse. Resultatet er fullstendig og uinnskrenket passasje for nervene og en best mulige leveranse av nerveimpulser til og fra hjernen og ryggmargen til hele kroppen.

DORNs teori er at mange plager skyldes såkalte virvelblokader. Disse forekommer som regel som rotasjonsblokader, og det fører til innskrenkninger i bevegelighet til virvelen. Virvelkroppen kan også forskyves til siden, framover og bakover, men det forekommer sjeldnere enn rene rotasjoner. Noen pasienter legger ikke merke til blokaden. Blokaden låser seg ofte opp av seg selv ved bevegelse hos pasienten. Men hos mange mennesker er ikke det tilfellet og det er behov for litt ekstra hjelp/ behandling

DORN metoden er en mild behandlingsform. Terapeuten diagnostiserer og behandler med hendene på en forsiktig og grundig måte. All bevegelse foregår i et normalt anatomisk område og i et fysiologisk omfang pasienten tillater. Når ledd blir skjøvet tilbake skjer det alltid i bevegelse. DORN terapien er derfor mild i sin art og måten arbeidet gjøres på er skånsom for leddene!

DORN metoden anbefales ved kroniske ryggplager

Dorn-metoden brukes ofte i kombinasjon med Breuss massasjen, noe jeg også anbefaler.

Breuss massasje

BREUSS massasje

Breuss massasje er en terapiform i seg selv og har blitt utviklet uavhengig av DORN metoden av den østerrikske naturlege Rudolf Breuss. Breuss massasjen har sin fokus på ryggsøylen selv og på muskulaturen parallelt til ryggsøylen.

Breuss sammenlignet mellomvirvelskivene med en svamp. Legger du en vekt på en tørr svamp blir den flat som en skive, legger man samme svampen etterpå i en bolle med vann fyller/suger den seg opp til den oppnår sin vanlig størrelse igjen. Under massasjen strekker terapeuten pasientens ryggsøyle i lengden, dermed vil man gi mellomvirvelskivene tid og mulighet for å fylle seg med væske. Samtidig har behandlingen en veldig avslappende effekt på muskulaturen langs ryggsøylen.

Behandlingstid

Breuss massasje30 - 40min
Breuss massasje og Dorn metode60 - 70min