den vitruiske mannen
Fysioterapeut Hendrik Gleichmar

F.O.T.T. - Facio Oral Trakt terapi - svelgterapi

Svelgevansker oppstår sjelden som en isolert problemstilling. Ofte oppstår disse i forbindelse med forandringer i holdning, bevegelse, muskeltonus, sensibilitet, mimikk, tale og språk.

Det er avgjørende å ta hensyn på hele bevegelsesapparatet i undersøkelse og behandling av svelgevansker. Behandlingskonseptene F.O.T.T. og manuell svelgterapi tar hensyn til pasientens problemstilling ved å se svelgfunksjonen som en del av personens helhetlige bevegelsesmønster.

For å utføre funksjonelle bevegelse behøves normal muskeltonus, normal koordinasjon/samspill mellom muskulaturen og normale holdningsmekanismer.

Behandlingen fokuserer på å gjenvinne mest mulig normal holdning og bevegelse og reduserer kompensasjonsmekanismene som hemmer deres videre utvikling.

F.O.T.T. konseptet blei utviklet av Kay Coombes og baserer seg i sin tilnærming på Bobath konseptet.

For mer informasjon tar gjerne kontakt eller se her: www.foramtt.org