den vitruiske mannen
Fysioterapeut Hendrik Gleichmar

Klinisk Ortopedisk Medisin

James Cyriax

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax.

Klinisk ortopedisk Medisin har sin egen måte til å undersøke og behandle.
Undersøkelsen er utgangspunktet for en god behandling og det tar gjerne litt tid. Det er viktig at det blir tatt opp en grundig sykehistorie. Deretter følger den kliniske undersøkelse, som består av definerte tester, disse kan være aktive, passive og isometriske. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen.

Er diagnosen klar kan man starte med en adekvat behandling for den skadde struktur eller anbefale andre mulige tiltak.

Klassisk behandlingen innenfor ortopedisk medisin består av:

Klinisk Ortopedisk Medisin

Tverrfriksjoner

Dette er en massasjeteknikk hvor man masserer på tvers av vevets fiberretning. Bevegelighet i den affiserte struktur skal normaliseres. Målet med den form av behandling er å lindre smerte, øke gjennomblødning og modulering av arrvev og smertelindring.

Mobilisering og manipulasjoner

Dersom bevegelsen i et ledd eller i ryggsøylen er nedsatt kan det være nødvendig å bruke passiv mobilisering eller manipulasjon for å gjenskape den fysiologiske bevegelsen.

Traksjon

Under traksjon separeres leddpartnere fra hverandre. Teknikken kan bli brukt i vise tilfeller av disk-protrusjoner og ved artritter.

Tøyninger

Her gjelder det ikke bare å tøye muskulatur. For å øke leddets bevegelighet, forbedre funksjonen og redusere smerte kan det bli nødvendig til å tøye leddnære strukturer.

for nærmere informasjoner se www.nfkom.com.